Åse Kristin:    asekrist@msn.com / 952 85 598
Stig-Håvard:  stihha@online.no / 915 13 801

Kontaktinformasjon

Åse Kristin og Stig-Håvard
Skain Hansen

Heggbakken 2
7550 HOMMELVIK